Převod do OV a následná schůze pro vznik SVJ

Začátkem roku 2014 byl úspěšně vloženo na katastr připravované prohlášení vlastníka (BD) a tím byly vymezeny jednotlivé bytové jednotky v domě, aby následně mohly být převedeny do osobního vlastnictví. V rámci řízení byl jako pilotní převáděn jeden byt, aby následně jeho praxi zkopírovali i další byty určené k převodu.

Dnes, tj. 17. března byl tento byt po mnohých doplněních dokumentace a jiných komplikací, převeden a tedy bude následovat hromadný a postupný převod všech dalších jednotek.

Pokud jste tak doposud neučinili a chcete vaše byty převést do OV, kontaktujte Mgr. Reichmanna (603 58 41 81).

Členská schůze  – duben 2014

Následně bude svolána řádná členská schůze pro založení SVJ a řešení věcí souvejících.
Předpokládaný termín je 2. pol dubna v tradiční lokaci U Zlaté konve.

Nefunkční TV anténa

Během Vánoc postupně odcházela, nakonec v lednu zcela odešla nová společná TV anténa.

Bohužel reklamace probíhá a také ze zdravotních důvodů dodavatele bude vyměněna za novou až na přelomu března a dubna.

Jelikož užití TV antény je pro členy BD zdarma, žádáme o shovívavost a strpení s opravou.

Jako alternativní řešení lze ve stávajících rozvodech napojit se nazpět na kabel od UPC, kde je zdarma šířen signál cca 40 volných kanálů včetně všech českých.